Wear&Care®

klar besked når en ble

skal skiftes

Wear&CARE®

 

Wear&Care® giver klar besked, når en ble skal skiftes. En hjælpsom hilsen med håb om mere værdighed, arbejdsglæde og nyvundne ressourcer. 

Wear&Care® er skabt til plejekrævende borgere med moderat til svær inkontinens, er nemt at bruge og let at beskrive: Wear&Care® er et hjælpemiddel, der kan gøre alle typer og mærker af bleer intelligente og hjælpsomme, og giver klar besked, når de skal skiftes - på telefon eller andet foretrukket device.

Tryghed ved

det tekniske

 

Avanceret teknologi uden tidsspilde og besvær:

 

Sensoren måler kapacitet i bleen. Inko-Senderen sender målingerne via et wifi-netværk. Et GDPR-sikret program i skyen analyserer og lagrer, og så sørger Wear&Care® selvfølgelig altid for en hjælpsom hilsen i rette tid – på computer, tablet, telefon eller andet foretrukket device.

 

Udgifter & økonomiske gevinster

 

Vi har i udviklingsfasen udført omfattende tests af Wear&Care®. Forløbene viser entydigt, at brugen af Wear&Care® medfører et mindsket bleforbrug, og færre tids- og omkostningstunge bundskift. De konkrete resultater indikerer, at bleforbruget kan reduceres med op til 15%, og bundskift med helt op til 65%.

 

Vi tilbyder selvfølgelig skræddersyede løsninger, og altid med grundig implementering og løbende support. 

 

sumacare_illustration_product.png

”Wear&Care® kan gøre alle typer og

mærker af bleer intelligente

Skabt i danmark

som skAbt til verden

WEAR&CARE TECHNOLOGIES vokser stødt på det danske marked, og har allerede udvidet med en betydende distributør i Norge og stiftet et datterselskab i Tyskland.

“Wear&Care® er et virkelig fantastisk produkt. Mens vi testede det faldt vores bleforbrug, samtidig med at det gav større tryghed og bedre stemning hos vores borgere og personale.” 

 

Karina Lange, Plejecenterleder, Meta Marie Hjemmet

Om Wear&Care Technologies

Wear&Care Technologies – a change for the better

Wear&Care Technologies udvikler og implementerer velfærdsteknologiske løsninger indenfor inkontinenspleje. I alle arbejdets faser er vi først og fremmest i øjenhøjde med brugeren, men altid med et overblik der sikrer, at vi kan tilgodese alle involverede omkring den plejekrævende borger.

 

Vores første produkt, Wear&Care®, skaber således både mere værdighed for borgeren, større arbejdsglæde for personalet, færre bekymringer for de pårørende og nyvundne ressourcer til institutionerne. Alle skal anerkendes og inkluderes, hvis god vilje, teknologisk nytænkning, hårdt arbejde og forretningssans skal udmunde i mere omsorg.

Copyright © 2020 Wear&Care Technologies  -  Graphics and design: me:me:me