ØKONOMISK

Udgifter &

økonomiske

gevinster

ETABLERING

Etableringen, som er en engangsinvestering består af køb af Inko-sendere og opladere, og prisen fastsættes ud fra jeres specifikke behov. Dette gælder selvsagt også udgifterne til implementering, som altid indeholder grundig oplæring og opsætning med personalets tryghed ved det tekniske som vigtigste mål.

I får også løbende teknisk support og opfølgning på implementeringen. For eksempel et tilbud om at vi løbende uddanner nye eller andre medarbejdere i kunsten at oplære resten.

CIRCLE_WCT.png

ØKONOMI

Efter etablering og implementering fungerer Wear&Care® som en månedlig abonnementsordning pr. borger.

 

Udgiften inkluderer de nødvendige sensor-strimler og ubegrænset adgang til den app og hjemmeside, der sender de klare beskeder.

 

Tests af Wear&Care® viser entydigt, at brugen medfører et mindsket bleforbrug, færre tids- og omkostningstunge bundskift og overflødiggør tjekrutiner. De konkrete resultater indikerer, at bleforbruget kan reduceres med op til 15%, og bundskift med helt op til 65%

VIDEO_THUMB.png

< SE VIDEO

Produktchef Anne Cordel om udgifter, gevinster og implementering

Wear&Care® er implementeret på flere forskellige plejecentre og bosteder i Danmark.

 

Her viser det bl.a. potentiale i forhold til:

Mindre forbrug

af sengetøj, tøj

og affald

Formindsket forekomst af hudirritationer 

    og tryksår

Formindsket

forekomst af

urinvejsinfektioner

Hurtig

konstatering af ændring i

blebehov

Nemmere, automatisk dokumentation

af bleskift

gennem API

Færre natlige lægekald og brug af pn-medicin

Mere tid til OMSORG

Kontakt produktchef Anne Cordel for mere info, og et uforpligtende tilbud baseret på jeres specifikke behov og ønsker.

 

Tlf. +45 5357 1656

Mail: aco@wearcaretech.com 

SITEMAP

privatlivspolitik

VIDEOER

Wear&Care ApS

Besøgsadresse

Elektronvej 10 

2670 Greve

Tlf: +45 53 57 16 56

CVR. 3460 7834

logo_boks_50.png