OM OS

Wear&Care Technologies

vision & historie

VISION

Wear&Care Technologies udvikler og implementerer velfærdsteknologiske løsninger indenfor inkontinenspleje. I alle arbejdets faser er vi først og fremmest i øjenhøjde med brugeren, men altid med et overblik der sikrer, at vi kan tilgodese alle involverede omkring den plejekrævende borger.

 

Vores første produkt, Wear&Care®, skaber således både mere værdighed for borgeren, større arbejdsglæde for personalet, færre bekymringer for de pårørende og nyvundne ressourcer til institutionerne. Alle skal anerkendes og inkluderes, hvis god vilje, teknologisk nytænkning, hårdt arbejde og forretningssans skal udmunde i mere omsorg.

CIRCLE_WCT.png

HISTORIE

Man siger ofte, at al begyndelse er svær. Men i vores tilfælde, tilbage i 2011, var de første skridt faktisk nemme at tage. Drivkraften var en bekymring, en konstatering og et tvingende nødvendigt spørgsmål til os selv: Vores samfund og velfærd står overfor betydelige ressourcemæssige udfordringer, der blandt andet udspringer af den demografiske udvikling. Hvordan bevarer vi vores serviceniveau i lyset af, at der bliver flere, der får behov for velfærdsydelser og færre til at bidrage økonomisk, indfri forventninger og kvalitetskrav?

Vi ønskede at fokusere på den voksende andel af ældre og mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, og spørgsmålet blev: Kan vi udvikle en intelligent, omkostningsbevidst, velfærdsteknologisk bleløsning, der skaber sundere søvnmønstre, bedre trivsel og mere værdighed i hverdagen for mennesker med moderat til svær inkontinens?

Ikke fordi teknologien kan eller skal erstatte den menneskelige omsorg. Snarere tværtimod: Fordi den skal frigøre menneskelige ressourcer, fremme omsorgen for brugeren og forbedre arbejdsforholdene for personalet.

 

Denne tanke udviklede sig hurtigt, og i 2012 blev Suma Care ApS – det nuværende Wear&Care Technologies – etableret, og arbejdet med vores første løsning, Wear&Care®, igangsat. I 2019 kom det på markedet, og vi fortsætter fokuseret arbejdet med at udvikle og udvide anvendelsesmuligheder og- områder, intelligens og hjælpsomhed.

sociale medier

Wear&Care Technologies opdaterer løbende LinkedIn med nyheder.

SITEMAP

privatlivspolitik

VIDEOER

Wear&Care ApS

Besøgsadresse

Elektronvej 10 

2670 Greve

Tlf: +45 53 57 16 56

CVR. 3460 7834

logo_boks_50.png