• Wear&Care® skal minimere antallet af unødvendige tjek, manuelt eller med scanner, som er tidskrævende, og desværre kan være til gene for borgeren
     

  • ​Wear&Care® skal skåne både medarbejdere og borgere for omfattende, unødige forflytninger og bundskift, fordi en fuld ble bliver opdaget for sent.
     

  • Wear&Care® skal være med til at erstatte konstant bekymring med tryghed og en god fornemmelse hos personale og pårørende.
     

  • Wear&Care® skal hjælpe institutioner og kommuner med at frigøre ressourcer til mere omsorg.

Copyright © 2020 Wear&Care Technologies  -  Graphics and design: me:me:me